Her kan du studere energibruksmønsteret på dine anlegg og se hvor du kan sette iverk besparende tiltak.

EnergiGuiden er effekt- og energioppfølging på internett. Programmet baserer seg på automatisk innhenting av timesverdier fra timesmålte anlegg (kWh/h) og er laget for at sluttbruker skal kunne følge opp sitt effektuttak og sin energibruk på en enkel måte.


Kundenummer
Du trenger kun ditt kundenummer for å logge deg inn på EnergiGuiden.
Dette finner du på din siste faktura fra oss.

Passord
Dette feltet benyttes kun dersom det er opprettet en superbruker som
har tilgang til flere anlegg. Ta kontakt med oss dersom du ønsker dette.


Har du noen spørsmål til innlogging eller bruk,
vennligst ta kontakt med Kundeservice på tlf 02450,
eller send en e-post til kundeservice@statkraftvarme.no

Innlogging med brukernavn og passord >>